Dynabrac

Henkilötietojen valtuutetut käsittelijät

Tämä asiakirja on DynaBrac OÜ:n tietosuojakäytäntö, joka määrittelee tavat, joilla DynaBrac OÜ käsittelee hallussaan olevia asiakkaiden ja muiden rekisteröityjen henkilötietoja.

Käsittelyllä tässä tietosuojaselosteessa tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa tai toimintoja, jotka suoritetaan henkilötiedoilla tai henkilötietojen keräämisellä joko automaattisesti tai muilla tavoilla, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, erittely, tallentaminen, mukauttaminen tai muokkaaminen, poimiminen, konsultointi, käyttää, lähettää tai levittää tai muutoin saattaa saataville, yhdistää tai yhdistää, rajoittaa, poistaa tai tuhota; kaikki henkilötietoja sisältävä toiminta.

Tässä tietosuojaselosteessa henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia rekisteröityyn liittyviä tietoja, joita voidaan käyttää suoraan tai epäsuorasti henkilön tunnistamiseen, kuten nimi, sähköpostiosoite tai yhteysosoite.

Asiakastyytyväisyys on DynaBrac OÜ:n tärkein prioriteetti. Varmistaakseen paremman asiakaspalvelun ja täyttääkseen kaikki sopimussuhteet ja oikeudelliset velvoitteet DynaBrac OÜ käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa ja sovellettavassa laissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen asianmukainen käsittely varmistaa DynaBrac OÜ:n täsmällisen ja nopean asiakaspalvelun ja on siksi tarkoitettu palvelemaan DynaBrac OÜ:n asiakkaiden parasta.

Tämä tietosuojaseloste ei vaikuta anonyymien tai oikeushenkilöiden tietojen käsittelyyn tai suojaa sitä.

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTTÄJÄ, VALTUUTETUT KÄSITTELYJÄ JA TIETOSUOJAVALTAJA

Henkilötietojen rekisterinpitäjä
Vastuullisen jalostajan nimi: DynaBrac OÜ
Yrityksen rekisteritunnus: 14149415
Osoite: Tähe 127d, Tartu 50113, Viro
Yhteystiedot: puhelin +372 59196160, echtel.valk@dynabrac.ee

Henkilötietojen ”rekisterinpitäjä” on oikeushenkilö, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen valtuutetut käsittelijät

DynaBrac OÜ:n tietojen valtuutetut käsittelijät ovat kolmansia osapuolia, joille meidän on siirrettävä henkilötietoja tarjotaksemme asiakkaille parempia palveluita ja tuotteita. DynaBrac OÜ:n keräämien henkilötietojen valtuutetut käsittelijät ovat:

– kumppanimme, jotka käsittelevät henkilötietoja määrittelemiimme tarkoituksiin meiltä saamiemme ohjeiden mukaisesti;
– lainvalvontaviranomaiset täyttämään kaikki lailliset velvoitteet.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET

DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Läpinäkyvyys

DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietojasi reilulla ja läpinäkyvällä tavalla ja vain, jos meillä on lain mukaan lupa käsitellä henkilötietojasi.

Käyttötarkoituksen rajoitus

DynaBrac OÜ kerää henkilötietojasi tarkasti ja selkeästi määriteltyihin ja laillisiin tarkoituksiin. Emme käsittele henkilötietojasi tavalla, joka on ristiriidassa niiden alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jos henkilötietojasi käsitellään muuhun tarkoitukseen kuin alkuperäiseen tarkoitukseen, luotamme laillisiin perusteisiin (kuten tuomioistuinten tai lainvalvontaviranomaisten kyselyihin) tai pyydämme sinulta lupaa käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin jonka alun perin annoit meille.

Mahdollisimman vähäisin tietojen kerääminen

DynaBrac OÜ tekee parhaansa varmistaakseen, että DynaBrac OÜ:n käsittelemät henkilötiedot ovat riittäviä, olennaisia ​​ja rajoitettu siihen, mikä on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksiin. Emme käsittele tarpeettomia tietoja sinusta.

Oikeudenmukaisuus

Tavoitteemme DynaBrac OÜ:ssa on varmistaa, että henkilötietosi ovat oikein ja tarvittaessa ajan tasalla. DynaBrac OÜ tekee kaikkensa varmistaakseen, että virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan välittömästi. Jos henkilötiedot ovat virheellisiä, DynaBrac OÜ antaa sinulle mahdollisuuden korjata ja/tai poistaa tiedot. Voit tehdä sen kirjoittamalla osoitteeseen echtel.valk@dynabrac.ee.

Varastointirajoitus

DynaBrac OÜ säilyttää henkilötietojasi muodossa, joka mahdollistaa rekisteröityjen tunnistamisen vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Luotettavuus ja luottamuksellisuus

DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietojasi tavalla, joka varmistaa asianmukaisen turvallisuuden, mukaan lukien suojan luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä. DynaBrac OÜ tekee kaikkensa estääkseen tietojen katoamisen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen. DynaBrac OÜ käyttää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi henkilötietojen käsittelyssä. Työntekijämme ovat luottamuksellisia, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat käsissämme suojattuja. DynaBrac OÜ:n työntekijät voivat tarkastella ja käyttää henkilötietojasi vain, jos heillä on siihen lupa ja vain tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

DynaBrac OÜ ei yleensä käsittele erityisiä henkilötietoja (arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset näkemykset, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, terveyteen liittyvät tiedot).

Integroitu ja oletustietosuojaus

Kehittäessään, suunnitelleessaan, valitessaan ja käyttäessään henkilötietojen käsittelyyn tai henkilötietojen käsittelyyn perustuvia sovelluksia, palveluita ja tuotteita DynaBrac OÜ kunnioittaa rekisteröidyn oikeutta henkilötietojen suojaan.

3. TIETOJEN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeuksien kunnioittaminen on DynaBrac OÜ:lle tärkeää ja siksi siihen kiinnitetään erityistä huomiota. DynaBrac OÜ vastaa rekisteröidyn henkilötietopyyntöön vain, jos rekisteröity on pystynyt todistamaan henkilöllisyytensä. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on epäilyksiä pyyntösi käsittelyssä, DynaBrac OÜ voi pyytää sinua toimittamaan lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Teemme tämän varmistaaksemme rekisteröidyn henkilöllisyyden ja varmistaaksemme, että annamme oikeat tiedot oikealle henkilölle. Jos tarkoitukset, joita varten DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietoja, eivät edellytä tai eivät enää vaadi rekisteröidyn tunnistamista, DynaBrac OÜ ei ole velvollinen tallentamaan, keräämään tai käsittelemään lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. DynaBrac OÜ ilmoittaa rekisteröidyn pyynnöstä ja mahdollisuuksien mukaan rekisteröidylle vastaavasta käsittelystä.

Oikeus oikaisuun

Kaikki rekisteröidyt, jotka huomaavat, että heidän henkilötietonsa ovat vanhentuneita, virheellisiä tai korjauksen tarpeessa, voivat ottaa yhteyttä DynaBrac OÜ:hen tietojen korjaamiseksi tai korjaamiseksi. Voit myös pyytää puutteellisten henkilötietojesi päivittämistä. DynaBrac OÜ varmistaa, että henkilötiedot korjataan mahdollisimman pian. Voit ottaa meihin yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen echtel.valk@dynabrac.ee.

Oikeus poistaa

(”Oikeus tulla unohdetuksi”) – tämä oikeus antaa rekisteröidylle mahdollisuuden pyytää henkilötietojensa poistamista, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:

– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai käsitelty;
– rekisteröity peruuttaa suostumuksensa;
– rekisteröity kieltäytyy käsittelystä eikä käsittelyyn ole ylivoimaista oikeutettua etua;
– henkilötietoja on käsitelty laittomasti;
– henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai siksi, että henkilötietoja on käsitelty tietoyhteiskunnan palveluiden (esim. sovellusten) tarjoamisen yhteydessä lapselle.

Poisto-oikeus ei ole ehdoton oikeus, joten pyyntösi poistaa henkilötietoja ei välttämättä tarkoita, että kaikki henkilötietosi poistetaan pyynnön vastaanottamisen yhteydessä. Joskus meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, jolloin emme ehkä pysty käsittelemään pyyntöäsi. Sama voi tapahtua, kun meidän on säilytettävä tällaisia tietoja täyttääksemme tai suojellaksemme lakisääteisiä vaatimuksia.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Tätä oikeutta käyttäessään rekisteröidyt voivat ”estää” tai kieltää DynaBrac OÜ:n henkilötietojen käsittelyn. Tämän seurauksena DynaBrac OÜ saatetaan vain säilyttää olemassa olevia henkilötietoja, mutta ei käsitellä niitä edelleen. Pyynnöstäsi DynaBrac OÜ rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä varmistaakseen henkilötietojesi oikeellisuuden tai kunnes kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. DynaBrac OÜ voi myös olla velvollinen rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi jos se ei enää ole DynaBrac OÜ:lle tarpeen, mutta tarvitset tietoja oikeudellisen vaatimuksen esittämiseen, toteuttamiseen tai suojaamiseen.

Oikeus tiedonsiirtoon

Voit käyttää oikeuttasi saada itseäsi koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut DynaBrac OÜ:lle jäsennellyssä, hajautetussa ja koneellisesti luettavassa muodossa. Tätä oikeutta käyttäessäsi voit käyttää oikeuttasi siihen, että henkilötietosi siirretään suoraan ylläpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Oikeus vastustaa

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointi, tilanteeseesi liittyvistä syistä. DynaBrac OÜ lopettaa tällaisessa tapauksessa henkilötietojen käsittelyn, ellei DynaBrac OÜ:lla ole hyviä perusteltuja syitä henkilötietojen käsittelyyn.

– Jos DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaisen markkinoinnin yhteydessä, joka sisältää profiloinnin milloin tahansa ja maksutta veloittaa.
– Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, DynaBrac OÜ ei enää käsittele henkilötietoja tällaisiin tarkoituksiin. Tässä tapauksessa DynaBrac OÜ lopettaa henkilötietojesi käsittelyn markkinointitarkoituksiin, mutta ei voi lopettaa niiden käsittelyä muihin laillisiin tarkoituksiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tai noudatetaan tietosuojalakien ja yleisten tietosuojasääntöjen säännöksiä. Virossa tietosuojatarkastus on valtion valvoja.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidylle on ilmoitettava asiasta ennen suostumuksen antamista. DynaBrac OÜ lopettaa henkilötietojen käsittelyn, jos käsittelyn ainoa peruste on suostumus. Jos henkilötietojen käsittelylle on muita laillisia perusteita (esim. sopimus, oikeutettu etu), käsittelyä voidaan jatkaa jollain muulla asianmukaisella oikeusperustalla.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietoja useisiin eri tarkoituksiin. DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietoja eri tarkoituksiin, joita ovat muun muassa seuraavat:

– Tietojen analysointi markkinointitarkoituksiin;
– laskutus ja asianmukainen kirjeenvaihto asiakkaiden kanssa;
– oikeudellisia tavoitteita ja oikeudellisia velvoitteita;
– asiakkaiden palautteen vastaanottaminen ja käsittely.

5. KÄSITTELYTETTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUOKAT

DynaBrac OÜ:n käsittelemät tiedot sisältävät rekisteröidyn:

– nimi ja sukunimi;
– syntymäaika;
– kansallisuus ja sukupuoli;
– osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot;
– muut tiedot, joita rekisteröidyt ovat vapaaehtoisesti luovuttaneet DynaBrac OÜ:lle.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietoja erilaisilla oikeusperusteilla, jotka on lueteltu alla.

Suostumus

DynaBrac OÜ voi käsitellä henkilötietojasi suostumuksellasi.

Sopimus

DynaBrac OÜ voi käsitellä henkilötietoja, jos käsittely on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi. Esimerkiksi DynaBrac OÜ käsittelee henkilötietojasi laskutustarkoituksiin täyttääkseen kanssasi tehdyn sopimuksen ja toimittaakseen tilaamasi tavarat.

Laillinen velvoite

DynaBrac OÜ voi käsitellä henkilötietoja, jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

7. SUOJATOIMENPITEET

DynaBrac OÜ pitää kaikki sille luovutetut henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina ja suojaa asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötietoja kolmansien osapuolien laittomalta pääsyltä toteuttamalla tehokkaita IT-turvatoimia.

DynaBrac OÜ käyttää suojatoimia, jotka huomioivat henkilötietojen käsittelyn luonteen, laajuuden ja tarkoitukset sekä yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan uhan. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa asianmukaiset tietotekniset, tekniset ja organisatoriset tietosuojatoimenpiteet. Tällaisia toimenpiteitä on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei ole oletusarvoisesti anneta rajoittamattoman määrän henkilöitä saataville, elleivät he sitä pyydä, ja henkilötietojen yleisen suojan varmistamiseksi.

8. TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖS

DynaBrac OÜ pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ottaen huomioon mahdolliset muutokset lainsäädännössä, oikeuskäytännössä ja korkean henkilötietojen suojan tason takaavaan teknologiaan liittyvän teknologian kehityksen perusteella. Siksi tämä tietosuojakäytäntö tarkistetaan säännöllisesti ja sitä muutetaan tarvittaessa. Tietosuojaselosteen muutokset julkaistaan ​​DynaBrac OÜ:n verkkosivuilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme sinulle muutoksista myös muilla tavoilla (saamme esimerkiksi lähettää sinulle sähköpostin, jossa ilmoitamme uuden tietosuojakäytännön käyttöönotosta). Säilytämme myös tämän tietosuojakäytännön aiemmat versiot.